Forældre til efterskoleelev

Efterskolen vejleder dit barn

Går dit barn på en efterskole, er det i udgangspunktet efterskolen, der skal vejlede dit barn om ungdomsuddannelse – herunder også om brobygning og praktik. 

Er dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse hjælper efterskolen med tilmelding til optagelse.dk – herunder også med eventuel optagelsesprøve eller vurderingssamtale på en erhvervsskole eller et gymnasium. Er dit barn vurderet uddannelsesparat kan I få individuel vejledning på www.ug.dk/evejledning 

Skal dit barn i gang med en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU eller FGU – er det relevant at efterskolen inddrager UU i jeres hjemkommune. Efterskolen kan finde mere information om fremgangsmåden her

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til vejledningen på dit barns efterskole, så spørg på efterskolen – de er som regel de rette til at hjælpe jer videre.