Forældre til ordblind

Går dit barn i en grundskole, og er der problemer med tale og skrift eller ordblindhed, kan dit barn få tildelt digitale hjælpemidler

Skolen skal sikre, at alle særlige talesproglige og skriftsproglige behov samt anvendelse af hjælpemidler er beskrevet i elev- og uddannelsesplanen.

Der er ikke et retskrav på området eller standarder, der anvendes på alle skoler. Derfor kan du/dit barn heller ikke forvente, at der pr. automatik stilles IT rygsæk eller en tablet til rådighed.

Ved ansøgning om optag på almen eller ordblindeefterskole for elever med tale/skriftsproglige vanskeligheder:

  • Vanskelighederne skal dokumenteres
  • Skolen kan hjælpe med at fremskaffe den nødvendige dokumentation (screeningsresultat)

Ved ansøgning til ungdomsuddannelser:

  • UU videregiver oplysninger om støttebehov for gennemførelse af en ungdomsuddannelse
  • Al dokumentation for funktionsnedsættelser, herunder ordblindhed, skal medsendes ansøgningen om optagelse
  • Skolen sikrer, at testresultaterne overbringes til UU, således at den specialpædagogiske studiestøtte på ungdomsuddannelserne (fx IT rygsæk) kan søges rettidigt hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  • Forældrene skal give samtykke til, at testoplysninger mv. må videregives til UU og uddannelsesinstitutionen

Hvis du er i tvivl, kan du rette henvendelse til skolens læsevejleder eller skolens leder. Handler dine spørgsmål om overgangen til ungdomsuddannelse og støtte i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte UU.

Du er også velkommen til at kontakte kommunens læsekonsulenter.

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)