Erhvervs­uddannelser

Der findes mere end 100 erhvervsuddannelser

Når du har taget en erhvervsuddannelse, bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område, og der er mulighed for videregående uddannelse bagefter.

Erhvervsuddannelserne er inddelt i fire forskellige hovedgrupper:

  • Sundhed, omsorg og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice (merkantil)
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

 Erhvervsuddannelserne foregår på:

  • Erhvervsskoler
  • Landbrugsskoler
  • Social- og sundhedsskoler
  • Handelsskoler
  • Praktik- og lærerplads på arbejdsmarkedet

En erhvervsuddannelse tager fra 1½ til 4 år alt efter hvilken type uddannelse du vælger. 

Du har også mulighed for at give din erhvervsuddannelse en gymnasial toning igennem EUX.

Her kan du læse mere om erhvervsuddannelserne.