Erhvervspraktik

Har du lyst til at få afprøvet den praktiske del af en uddannelse eller et job?

 

Som elev i grundskolen har du mulighed for at komme i erhvervspraktik, hvis din skole vurderer det relevant. Drøftelsen omkring selve pladsen sker i samarbejde mellem skole, dine forældre, virksomheden. Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat vil også UU deltage i denne del. En praktik varer typisk 1 uge.