Innovation og skills

Edison og NextLevel åbner mulighed for at arbejde struktureret med kreativitet og innovation i undervisningen

UU Vejle deltager aktivt i at gøre innovation og entreprenørskab til en del af grundskoleelevernes hverdag. Det sker blandt andet igennem arrangementerne Edison og NextLevel. 

Selvom det generelt kan være svært at spå om, hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud, så er der dog bred enighed om, at innovation og entreprenørskab bliver vigtige egenskaber indenfor en række fag og brancher.

Men hvad er innovation og entreprenørskab? Er det kompetencer, eller er det en måde et se verden på?

Uanset hvordan man ser på begreberne, så er det ikke fag, som er på skemaet i grundskolen men til gengæld noget, som skal inddrages i undervisningen generelt.