JUMP-messen giver viden om uddannelse

Anbefal denne side:

Onsdag og torsdag d. 15. og 16. november 2017 slår områdets ungdomsuddannelser og UU Vejle igen dørene op for Jump-messen.

Jump-messen er stedet hvor Vejles elever i 8-10 klasse kan hente informationer om de ungdomsuddannelser, som de har mulighed for at begynde på efter grundskolen.

Kjeld Petersen leder hos UU Vejle fortæller om messen og ungdomsuddannelse:

”Det er et stort spring for de unge mennesker at gå fra grundskolen til ungdomsuddannelserne. Det kræver vejledning og oplysning, at skulle forholde sig til egne evner og styrker, og sætte det i forhold til hvilke ungdomsuddannelser, der passer til de styrker.”

Der er kommet flere ungdomsuddannelser at vælge imellem, men samtidig er det i højere grad blevet overladt til unge og forældre, at finde oplysninger om uddannelserne på egen hånd.

”Alle elever modtager kollektiv vejledning af Ungdommens Uddannelsesvejledning – men kun de ca. 20%, der bliver erklæret 'ikke uddannelsesparate', får en særlig vejledning af UU. Meget af vejledningen er derfor overladt til de unge og deres forældre”, uddyber Kjeld Petersen.

Dermed er JUMP-messen et vigtigt værktøj til, at finde oplysninger og vejledning for de resterende 80 % af de unge, og ikke mindst deres forældre.

Forældre er vigtige!
Det er de unge, der skal foretage valget, men i den personlige udviklingsproces, som fører frem til det valget, der spiller forældrene en vigtig rolle.

Kjeld Petersen konstaterer i den forbindelse:

”Det er vores erfaring hos UU Vejle, at forældrene spiller en vigtig rolle. Det er vigtigt at forældrene støtter op om den unges proces ved at stille realistiske forventninger til den unge, og tale med dem om forventninger, styrker og svagheder.”

Derfor inviteres forældrene sammen med deres børn også med til JUMP-messen, det sker ved et forældrearrangement onsdag d. 15. november kl. 17-20.

Jumpmesse, Spektrum DGI-huset d. 15. og 16 november 2017. Du kan læse mere om JUMP-messen og uddannelse i hæftet Fremtidsparat.