Optagelsesstatistik og årsrapport

UU Vejle er lovgivningsmæssigt forpligtet til at beskrive vores vejledningsvirksomhed samt måltal. En del af materialet kan have give udfordringer i forhold til webtilgængelighed. UU Vejle forsøger at imødekomme både hensynet til webtilgængelighed og lovkravet om at offentliggøre data om vores virksomhed. Skulle du møde udfordringer med tilgængelighed i nedenstående materiale er du velkommen til at kontakte UU Vejle.

Publikationer