Optagelsesstatistik og årsrapport

UU Vejle er lovgivningsmæssigt forpligtet til at beskrive vores vejledningsvirksomhed samt måltal.

  • Publikationer

  • Årsrapporter

    Årsrapport 2019

  • Uddannelsesparathed
  • Ansøgninger til Ungdomsuddannelserne