Organisation

Vores organisation er delt op i 3 teams, der foretager vejledning til specifikke målgrupper. Det har vi gjort for at sikre et højt fagligt vejledningsniveau.

  • Grundskoleteamet vejleder ikke-uddannelsesparate elever i grundskolen, samt alle elever på Ungdomscenter Vejle (10. klasse) og i kommunens special- og centerklasser. Vejlederne følger eleverne i overgangen til ungdomsuddannelse.

  • Team Uddannelse og Job vejleder skolerne med emnet ”Uddannelse og Job”. De tager sig af den kollektive vejledning af både uddannelsesparate og ikke-uddannelsesparate elever på alle Vejle Kommunes grundskoler, privat- og friskoler undtaget UCV og special- og centerklasser.

  • Team Ung betjener alle unge under 25 år, der er gået ud af grundskolens 9. eller 10. klasse. Teamet er ligeledes ansvarlig for STU vejledning samt kollektiv og individuel vejledning af uddannelsesparate unge i Jobcentrets PitStop tilbud.