Faser

Edisonforløbet består af fire faser.

Det er vigtigt, at både elever og lærere er klædt på til projektet; derfor skal så mange som muligt igennem en såkaldt camp, og hvor alle arbejder med kreative processer. 

Lærercampen er første fase i forløbet og dernæst følger anden fase, som er elevcamps.

Herefter er elever og lærer klar til, at påbegynde tredje fase, og arbejde med projektudviklingen.

Fjerde fase er præsentation af projektet, som foregår på en messe i Vejle i november. Vinderne fra Vejle går videre til forløbets femte og sidste fase.

Sidste fase er projektet er Edisons Landsfinale.

 • Første fase

 • Lærercamp

  Formålet med lærercampen er at give lærerne lyst og mod på at facilitere projektet.

  Det betyder, at lærerne klædes på med informationer om projektets praktiske detaljer men også med pædagogiske og didaktiske udspil til, hvordan de kreative processer kan anvendes i den fremadrettede undervisning.

  Der er tale om et koncentreret undervisningsforløb, hvor lærerne skal igennem et idégeneringsforløb i stil med det, eleverne skal gennemføre, og hvor vi også vil modtage besøg af oplægsholdere.

  Campen bliver i år afviklet på kun én dag!

 • Anden fase

 • Elevcamp

  Formålet med elevcampen er at motivere eleverne for projektet og give dem ideer til, hvordan de kan bruge deres kreativitet, når de skal ”opfinde” eller videreudvikle nye produkter.

  På elevcampen gennemfører eleverne et konkret og koncentreret innovationsforløb og afprøver metoder og udvikler færdigheder, som skal anvendes i det videre forløb, og de modtager de sparring af elever fra ungdomsuddannelserne.

  Elevcamps foregår på forskellige ungdomsuddannelser. Det er skolernes egne lærere, der faciliterer forløbet for deres egne klasser på ungdomsuddannelserne, men vi er til stede og sætter rammen.

  I sørger selv for transport, og eventuelle udgifter til offentlig transport refunderes af UU. Eleverne og lærerne skal selv medbringe mad og drikke, vi supplerer med frugt og vand.

  Oversigten over Elevcamps kan findes på minuddannelse.dk

 • Tredje fase

 • Projektperioden

  Projektperioden finder sted fra eleverne har været på camp i oktober til messen finder sted i november.

  Klasselærerne bestemmer selv, hvor koncentreret projektperioden skal være – måske blot 2 til 3 uger.

  Hjemme på skolen arbejder eleverne videre i projektgrupper med koncept– og produktudvikling og laver et konkret produkt, en model, en film eller måske blot en beskrivelse af ideen. De skaber også et navn og måske et slogan til deres ”firma”.

  I elevernes arbejde integreres faglige begreber som virksomhedsplan, budget, målgruppe og markedsføring.

  Eleverne får måske brug for at rette henvendelse til fagfolk, som kan bidrage med gode råd. Vi koordinerer gerne muligheder for sparring med elever fra ungdomsuddannelserne, og som noget nyt, har I også mulighed for at sparre med en erfaren Edison-lærer.

  Det vil også være naturligt at trække på forældrenes viden, og under alle omstændigheder vil det være fornuftigt at invitere forældrene (og andre klasser) til en generalprøve på messen på egen skole forud for den rigtige messe.

 • Fjerde fase

 • Messen i Vejle

  På messen mødes alle deltagere, og projektgrupperne opbygger en stand og ”sælger” deres idé bedst muligt. Eksterne dommere (bl.a. fra erhvervslivet) vil på skift besøge standen, på 8 minutter præsenterer eleverne deres idé og forsøger at overbevise dommerne om ideens værdimæssige potentiale.

  Dommerne vurderer elevernes præstationer efter følgende kriterier: selve ideen (er ideen ny og nyttig?), standens fremtoning og præsentationen.

  Når alle dommere har voteret, findes en vinder, og der gives præmier. Vinderne går videre til landsfinalen, som arrangeres af Fonden for Entreprenørskab.

  Info om messerne

  Oversigten over Elevcamps kan findes på minuddannelse.dk

 • Femte Fase

 • Landsfinalen

  Landsfinalen finder sted på Danish Entrepreneurship Award torsdag d 15/11 2018  i Fredericia Messecenter.

  Se mere om messen