Hvad er Edison

Innovation og idéudvikling i elevhøjde.

Hvad er Edison?

Edison er et projektforløb primært for 7. klassetrin, hvor der arbejdes struktureret med kreativitet, idéudvikling og innovation, og hvor eleverne tilegner sig viden og færdigheder, som skaber et grundlag for entreprenørskab og iværksætteri.

Den grundlæggende idé er, at lærere og elever følger et forløb, hvor viden, idéudvikling og teamsamarbejde fører til en ”opfindelse”, som sidst i forløbet præsenteres på en messe.

På messen møder klassen andre, som også har udtænkt ideer, gennemført et projektforløb og omsat ideer til konkrete produkter og modeller, og de deltagende klasser konkurrerer om at vinde årets Edison-pris på baggrund af bedømmelser fra uvildige dommere.

Hvert år vil der blive valgt et overordnet emne, som idéudviklingen skal tage afsæt i. Det er vigtigt, at både elever og lærere er klædt på til projektet; derfor skal alle deltagere igennem en såkaldt camp, og hvor alle arbejder med kreative processer. 

 

 • Formålet for eleverne er at
  • lære at arbejde kreativt og innovativt
  • opleve sammenhæng mellem teori og praksis
  • styrke evnen til at samarbejde i processer, hvor respekt og accept af andres ideer og synspunkter er grundlæggende værdier
  • opnå et større kendskab til erhvervsliv og ungdomsuddannelser  
  • blive bedre til at omsætte tanker til konkrete tiltag og at præsentere disse
  • opnå nye kompetencer, som kan bruges i kommende samarbejds- og projekt-opgaver 
  • få kendskab til iværksætteri og drift af egen virksomhed
 • Formålet for lærerne er at
  • afprøve nye undervisningsmetoder med fokus på kreativitet og innovation
  • tilegne sig pædagogiske redskaber, som kan anvendes i andre sammenhænge  i det videre skoleforløb
  • opfylde dele af skolefagenes trinmål
  • opfylde dele af målene i det timeløse fag ”Uddannelse og Job”