Be ready

”Be Ready” er et projekt, som handler om at udvikle livsduelighed og karrierekompetencer hos unge mennesker. Projektets formål er at mindske frafald på grundskoler og i ungdomsuddannelser.

UU Vejle er partner i projektet sammen med andre partnere fra Bulgarien, England og Portugal. Projektet er et EU-projekt under Erasmus+, som er EU’s uddannelsesprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt. 

Projektet har en varighed af 2 år, og vi er netop færdige med det første år. Det første år er gået med at afklare og undersøge hvilke sårbarhedsfaktorer, som gør sig gældende for unge, der er i risiko for at afbryde skole eller uddannelse. Tesen er, at en tidlig indsats i kraft af tidlig opsporing har betydning i forhold til at mindske frafald/afbrud. I samme periode har vi beskrevet forskellige praksisser og indsatser fra partnerlandene, som har gjort sig erfaringer med at udvikle livsduelighed og karrierekompetencer hos unge. I løbet af det første år har vi deltaget i transnationale møder i henholdsvis London og Lissabon med vores projektpartnere.

Det er spændende at se, hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner i andre lande udfordres af lignende frafaldsproblematikker som Danmark og samtidig få et indblik i vores forskellighed i forhold til vilkår, forståelse og strukturer. I vores afdækning af hvilke unge, der er i risiko for afbrud fra grundskole og uddannelse, er det således tydeligt, at der landende imellem både er afvigelser og ligheder i sårbarhedsfaktorer.

Vi er netop gået ind i det andet år af projektet og skal nu til at inddrage unge og vejledere samt lærere i forhold til afprøvning af forskellige indsatser, som kan være med til at opøve livsduelighed og karrierekompetencer. Vi – Anne, Lisbeth og Malene, glæder os til at fortælle mere i det kommende år om udviklingen i projektet.

Be Ready
Foredrag
Kokke