Vejledning på skolen

Du vil typisk møde UU Vejle på skolerne i Vejle, hvor vi vejleder eleverne i uddannelses- og jobmuligheder efter grundskolen. Typen af vejledning afhænger af den enkelte elevs behov og tager udgangspunkt i om eleven i 8. klasse bliver vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat. Du kan læse mere om den vurdering under uddannelsesparathed

Alle elever i grundskolen vil møde vores team "Uddannelses og Job", som giver kollektiv og gruppebaseret vejledning. Den individuelle og personlige vejledning er dog primært rettet imod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate.

Den kollektive vejledning som alle elever modtager indeholder:

 • Introduktion til ungdomsuddannelser
 • Orientering om uddannelsessystemet 
 • Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
 • Introduktionskurser i 8. klasse
 • Brobygning i 10. klasse
 • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan
 • Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via Optagelse.dk
 • Informationsmøder for elever og forældre
 • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning

Uddannelsesparate elever kan hente individuelle råd og og vejledning på uddannelsesguiden og eVejledning

 • Individuel vejledning til ikke-uddannelsesparate

  Elever, der har fået den foreløbige vurdering "ikke-uddannelsesparat", har krav på individuel og gruppebaseret vejledning. Vejledningen starter typisk i 8. klasse og kan fortsætte i 9. og eventuelt 10. klasse.

  I den individuelle vejledning er der tale om personlige samtaler, hvor der tages individuelle hensyn. I den gruppebaserede vejledning arbejdes der med elevernes indbyrdes dynamik og fælles udfordringer.

  Vejledningen foregår typisk på skolen og har til formål at gøre eleverne uddannelsesparate, således at de efter 9. eller 10. klasse bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.