Uddannelsespligt

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at du har pligt til at være i uddannelse, når du er mellem 15 og 17 år gammel

Anbefal denne side:

15-17 årige, der har afsluttet grundskolen, har pligt til at være i uddannelse, job eller deltage i aktiviteter, der gør dig klar til at tage en ungdomsuddannelse.

Som udgangspunkt overholder du uddannelsespligten, når du overholder din uddannelsesplan, som du lavede i grundskolen.

Hvis du dropper ud af en ungdomsuddannelse eller ikke følger din uddannelsesplan, er det vigtigt, at du kontakter UU Vejle, så vi sammen med dig og dine forældre kan lave en ny uddannelsesplan. Du kan finde din vejleder her.

En ny uddannelsesplan kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter:

  • Fuldtidsuddannelse
  • Privat uddannelse
  • Lønnet beskæftigelse i mindst 18 timer pr. uge
  • Forpraktik, trainee-forløb, tilbud efter aftale med jobcentret
  • Au Pair ophold i udlandet
  • Uddannelses- og beskæftigelsesforløb aftalt mellem dig, dine forældre og UU Vejle

Hvis det vurderes, at du ikke opfylder din uddannelsespligt, kan det betyde, at dine forældre ikke modtager "ungeydelse".

Unge over 17 år har ikke uddannelsespligt, men vi anbefaler, at man kontakter UU Vejle, hvis man dropper ud af en ungdomsuddannelse!

  • Klagevejledning

    Ønsker du og dine forældre at klage over en afgørelse vedr. uddannelsespligt, skal du rette henvendelse til UU Vejle.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)