For­be­red­ende Grund­uddannelse

FGU er en uddannelse til dig, der endnu ikke er klar til at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

FGU er for dig, der:

  • er gået ud af 9. eller 10. klasse og (endnu) ikke er vurderet uddannelsesparat
  • er droppet ud af en anden ungdomsuddannelse

For at blive optaget på FGU, skal du og din uddannelsesvejleder sammen vurdere, at det er det rigtige tilbud til dig. Det hedder en målgruppevurdering. 

Du kan læse mere om FGU på Uddannelsesguiden. På UU Vejles hjemmeside kan du finde din uddannelsesvejleder.

Læs mere om FGU på Uddannelsesguiden

Find din uddannelsesvejleder på UU Vejles hjemmeside