STU, sær­lig til­rette­lagt ungdoms­ud­dan­nel­se

STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse - heller ikke med specialpædagogisk støtte.

STU er ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom de får specialpædagogisk støtte. 

Da STU er en ungdomsuddannelse, der i høj grad er individuelt tilrettelagt, så er det ikke muligt at lave nogen generel beskrivelse af uddannelsen.

Du kan dog læse mere om målgruppen, optagelse og adgang mv. på Uddannelsesguiden og på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Læs mere på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside