Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Grundlæggende info om den nye uddannelse FGU, som starter op 1. august 2019.

Den nye ungdomsuddannelse FGU

FGU står for Forberedende Grunduddannelse og er et tilbud til de unge der går ud af 9. eller 10. klasse, men som ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse, enten i form af erhvervsuddannelse eller gymnasial eksamen.

Det er muligt at begynde på uddannelsen indtil man fylder 25 år.

FGU’en kombinerer flere tidligere muligheder for unge der ikke er klar til uddannelse, her kan som eksempel nævnes: VUC’s AVU tilbud til unge under 25 år, KUU (kombineret ungdomsuddannelse), EGU og produktionsskolerne.
Uddannelsen varer op til to år, dog vil de fleste opleve at gå der i kortere tid end det. 
Målet er at hjælpe den enkelte unge videre til erhvervsuddannelse, gymnasie eller HF. Man kan også i gå direkte ud og få et arbejde.

Så hvordan er FGU’en så bygget op?

FGU’en er bygget op med tre spor – AGU, PGU og EGU (mere om de enkelte tre spor under billedet) og der er mulighed for at kommer på et afsøgningsforløb, hvor man kan se nærmere på de forskellige spor, og derefter vælge hvilket spor der umiddelbart passer en bedst.
Afsøgningsforløbet er en mulighed for at komme i en form for brobygning på uddannelsen, det kan vare op til to uger og man får her mulighed for, at prøve de tre spor af og se om FGU er noget for én. Et afsøgningsforløb er noget du aftaler med din UU-vejleder.
Der er løbende optag på basisforløbet og to årlige optag på de enkelte spor.
Fagene dansk og matematik er en fast del af alle tre spor.

AGU – Almen Grunduddannelsen

Dette spor er rettet mod dig der gerne vil blive bedre til almene fag, som fx dansk og matematik. Formålet med AGU er at komme videre i en ungdomsuddannelse, hvad enten det er HF, gymnasie eller erhvervsskole der har fanget din interesse.
FGU tilbyder ni almene fag, udover ovennævnte er der bl.a. også mulighed for engelsk og samfundsfag.
Strukturen på AGU minder en del om folkeskolen, med undervisning og fag – men emnerne i undervisningen er mere praksisrettet, så det er lettere at se det man bliver undervist i, som noget der kan bruges i hverdagen.
Man afslutter sine fag med en eksamen/prøve og karakter ud fra 7-trins skalaen.

PGU – Produktionsgrunduddannelsen

PGU’en er skabt til dig der helst skal bruge hænderne når du skal lære noget. To tredjedele af tiden på PGU er du ude på et af de værksteder som skolen tilbyder. Der er 12 temaer som undervisningen på værkstederne vil tage udgangspunkt i, det kan fx være ’omsorg og sundhed’, ’byg, bolig og anlæg’, ’Industri’, osv.
I den ene tredjedel af tiden der ikke foregår i et værksted, der har undervisning – som nævnt er dansk og matematik fast på alle spor, men derudover undervises du også i PASE (privatøkonomi, arbejdslære, samarbejdslære og erhvervslære). Derudover er der mulighed for valgfag.
Med en PGU i rygsækken er du klædt godt på til at komme i gang med en erhvervsuddannelse, du kan også vælge at søge ufaglært arbejde.
Hvis du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau og du består en faglig prøve – så får du et uddannelsesbevis.

EGU – Erhvervsgrunduddannelsen

Er for dig der gerne vil ud i job, eller på sigt tage en erhvervsuddannelse. To tredjedele af tiden er du ude i praktik i en virksomhed, fx hos en mekaniker.
Ligesom ved PGU, så er det de samme 12 temaer man vælger imellem.
Når du ikke er ude i virksomheden i praktik, så er der nogle skoleperioder, hvor du har undervisning i det faglige tema du har valgt – og så er der dansk, matematik og PASE (se uddybelse under PGU).
Også som ved PGU’en, så får du et uddannelsesbevis, hvis du består en faglig prøve når du afslutter et fagligt tema på FGU 3 niveau.

Så hvem vil have en fordel i at slå et smut forbi FGU, inden de fortsætter med videre uddannelse eller arbejde?

Dig der føler et behov for at blive bedre i dansk og matematik, før du kan komme videre med din drømme-uddannelse.
Hvis du er skoletræt, men godt ved hvad du vil – du har bare brug for lidt luft inden du fortsætter.
Hvis du er i tvivl om, hvad du vil og kan.

 

Spørgsmål og svar om FGU'en:

  • Hvad med økonomien, hvis jeg tager en FGU?

Der er skoleydelse mens du går på FGU. Ydelsen varierer i forhold til om du er under eller over 18 år, og om du bor ude eller hjemme.

  • Er du under 18 år, så får du 1.516 kr. pr. måned.

  • Bor du hjemme og er over 18 år, får du 2.631 kr. pr. måned.

  • Bor du for dig selv, og er over 18 år, får du 6.106 kr. pr. måned.

Hvis du har børn, er det muligt at få et tillæg.

Du skal være opmærksom på at du trækkes i ydelsen hvis du har ulovligt fravær, altså hvis du ikke møder op til undervisningen.
Du trækkes IKKE i ydelse ved lovligt fravær – det kan fx være når du er syg.

Fordelen ved skoleydelse, kontra fx kontanthjælp, er at du kan have et fritidsjob ved siden af din FGU, uden at det påvirker din skoleydelse. Altså du bliver ikke modregnet i ydelse af at have et job ved siden af.

  • Hvad nu hvis jeg føler jeg har valgt det forkerte spor på min FGU?

Du har mulighed for at vælge et andet spor, eller justere dine fag eller faglige temaer. Du skal tale med din vejleder på FGU, så skal I nok sammen kunne finde en løsning.

  • Hvordan kommer jeg i gang med en FGU?

Du skal tage fat i din vejleder på kommunen – her i Vejle Kommune er det en UU-vejleder du skal snakke med.
UU-vejlederen skal så lave en målgruppevurdering på dig og derefter skal der laves en uddannelsesplan. Hvis du er i tvivl om hvilket spor du gerne vil gå på, så kan du starte på basisforløbet – det kan du starte på når det passer dig.
Hvis du ved hvad du vil, så er der optag på FGU’s tre spor to gange om året – august og januar.

Links til mere viden:

Undervisningsministeriets side der på en fin måde beskriver FGU'en, der er også en lille video (4 min.) der beskriver uddannelsen:

https://uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-opbygning-og-indhold