Kombi­neret ung­doms­uddannelse (KUU)

Et undervisningstilbud der tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter

Anbefal denne side:

Kombineret ungdomsuddannelse er en kort (typisk toårig) uddannelse, der styrker dig fagligt og personligt og giver dig kendskab til, hvad der skal til for at fungere godt på en arbejdsplads eller tage en ungdomsuddannelse. Kombineret ungdomsuddannelse henvender sig til dig, der er færdig med grundskolen, men som ikke har forudsætninger for at begynde på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Gennemfører du uddannelsen, får du bevis for, at du er erhvervsassistent inden for det erhvervstema, du har valgt, og du kan søge job inden for det pågældende erhverv. Uddannelsen kan også give dig forudsætninger for at fortsætte på en anden ungdomsuddannelse.

I Vejle udbydes KUU af Vejle Produktions- og Uddannelsescenter og Datariet, hvor du kan vælge mellem erhvervstemaerne:

  • Handel og service
  • Industri, jordbrug, teknik og byggeri
  • Sundhed og omsorg
  • Turisme, kultur og fritid

På kombineret ungdomsuddannelse bliver du en del af et hold. Undervisningen tilrettelægges, så teorien anvendes i praksis, fx som værkstedsundervisning eller projekter – herunder også praktik i virksomheder. Du vil undervises i enkelte boglige fag, der afsluttes på D-niveau - det ene fag skal være dansk.

Afhængigt af din baggrund og dine erfaringer kan du blive optaget på 1., 2. eller 3. del. Uddannelsen afsluttes senest efter 4. del og kan således højest vare 2 år.

Du skal være under 25 år og motiveret for uddannelse for at blive optaget på KUU. For at begynde på kombineret ungdomsuddannelse skal din UU-vejleder vurdere, at du tilhører målgruppen for uddannelsen. Du må ikke tidligere have gennemført en kompetencegivende uddannelse. Det er gratis at deltage i kombineret ungdomsuddannelse. Er du over 18 år, kan du søge SU.

Der er et begrænset antal pladser på den kombinerede ungdomsuddannelse, så du er ikke garanteret en plads. Der er opstart to gange årligt i januar og august. 

Ifm. ansøgning om optagelse på uddannelsen skal du udarbejde en motiveret ansøgning. Skemaerne er forskellige efter om du pt. er elev i grundskolen, eller om du allerede har afsluttet 9. eller 10. klasse.