Vejledning i grundskolen

Vores vejledningsindsats er specialiseret til 3 målgrupper. Du kan læse mere om målgrupperne og hvilke opgaver de 3 Vejlednings-teams varetager.

Vejledning i grundskolen

Du vil typisk møde UU Vejle på skolerne i Vejle, hvor vi vejleder eleverne i uddannelses- og jobmuligheder efter grundskolen.

Alle unge på Vejles skoler modtager kollektiv vejledning fra 7. til 10. klasse. Unge, der vurderes foreløbigt ikke uddannelsesparate i 8. klasse, modtager endvidere individuel vejledning. Du kan læse mere om parathedsvurderingen under uddannelsesparathed.

På Vejles kommunale skoler modtager elever i 4. - 9. klasse undervisning i faget Uddannelse og Job.

 

Vejledning i grundskolen

 • Kollektiv vejledning

  Alle elever i grundskolen vil møde vores team "Uddannelses og Job", som giver kollektiv og gruppebaseret vejledning. 

  Den kollektive vejledning som alle elever modtager indeholder:

  • Introduktion til ungdomsuddannelser
  • Orientering om uddannelsessystemet
  • Orientering om sammenhæng mellem uddannelse og job
  • Introduktionskurser i 8. klasse
  • Brobygning i 10. klasse
  • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplan/studievalgsportfolio
  • Vejledning om tilmelding til ungdomsuddannelse via Optagelse.dk
  • Informationsmøde for forældre/unge om ungdomsuddannelser
  • Introduktion til at arbejde med UddannelsesGuiden og til eVejledning
 • Individuel vejledning

  Elever, der har fået den foreløbige vurdering "ikke-uddannelsesparat", har krav på individuel og gruppebaseret vejledning. Vejledningen starter typisk i 8. klasse og kan fortsætte i 9. og eventuelt 10. klasse.

  I den individuelle vejledning er der tale om personlige samtaler, hvor der tages individuelle hensyn. I den gruppebaserede vejledning arbejdes der med elevernes indbyrdes dynamik og fælles udfordringer.

  Vejledningen foregår typisk på skolen og har til formål at gøre eleverne uddannelsesparate, således at de efter 9. eller 10. klasse bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

  Hvis du (foreløbigt) er vurderet ikke-uddannelsesparat bliver du automatisk kontaktet af UU-Vejlederen på din skole. Du kan også finde din vejleder her på siden.

  Find din vejleder

 • Undervisning i uddannelse og job

  Ungdommens Uddannelsesvejledning underviser på alle kommunens folkeskoler i emnet Uddannelse og Job fra 4. - 9. klasse. Undervisningen varetages af den U&J-vejleder, der er tilknyttet den enkelte skole.


  Formålet med undervisningen er:


  Stk. 1.Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.


  Stk. 2. Eleverne skal opnå viden og færdigheder, der kan forberede dem på uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en proces, der både inddrager den enkeltes ønsker og forudsætninger og de uddannelses- og erhvervsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund skal eleverne få kendskab til levevilkår og livsformer samt indsigt i forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, erhverv og arbejdsmarked i en global verden.


  Stk. 3. Emnet uddannelse og job skal udfordre eleverne på deres uddannelsesvalg og styrke deres uddannelsesparathed. Eleverne skal opnå et generelt samfundskendskab og forståelse for arbejdsmarkedet. Endvidere skal eleverne opnå viden om ungdomsuddannelserne, og hvilke job og karrieremuligheder forskellige uddannelsesforløb kan føre til.


  Undervisningen tager udgangspunkt i karrierelæringsteorien. Begrebet karrierelæring er knyttet til det vejledningsfaglige område. I hverdagssproget forstås begrebet karriere ofte som en hierarkisk progression opad i en organisation eller progression.
  I teorien om karrierelæring forstås karriere i stedet som et bredt begreb, der ikke udelukkende fokuserer på uddannelse og job, men i høj grad medtænker og italesætter de kontekster og livssammenhænge, der skaber rammer for uddannelse og job.
  At have karrierekompetence vil altså sige, at man kan håndtere en kompleks hverdag, hvor job og uddannelse indgår.
  Gennem karrierelæring får elever viden om potentielle uddannelser og jobs, og kan sætte denne viden i relation til egne styrker, interesser, værdier og livssituation.
  Karrierelæring sætter eleverne i stand til at træffe velovervejede og velbegrundede uddannelsesvalg og at håndtere den usikkerhed, der er forbundet med et valg. Dermed dannes der grundlag for en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse.
  Karrierelæring udvikler elevernes kompetence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde og at håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange.
  Karrierelæring klæder eleverne på til at træffe kvalificerede valg ved at fokusere på personlig læring fremfor på selve valget.