Vej­led­nings­ak­ti­vi­teter

UU Vejles vejledningsaktiviteter

Hos UU Vejle vejleder vi elever i grundskolen samt unge 15-25 årige, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Vejledningsindsatsen spænder fra individuel vejledning til kollektiv vejledning alt efter den enkelte unges behov. 

Udover den personlige vejledningsindsats koordinerer UU Vejle sammen med kommunens ungdomsuddannelser en og række informationer for unge og forældre. Du kan læse mere om vores mange tilbud i menuen til højre.