Informationsarrangementer

UU samarbejder med uddannelsesinstituionerne i Vejle og omegn om at tilbyde Uddannelsesmesser og andre informations- og vejledningsarrangementer.

Udover den direkte vejledning som UU Vejle tilbyder i grundskolerne, samt til unge der ikke har valgt en ungdomsuddannelse, så er vi arrangør og medarrangør af en række andre vejledningstilbud. 

I samarbejde med byens ungdomsuddannelser bliver der arrangeret informationsaftener i løbet af november og januar.