Uddannelsesparathed

I 8. klasse bliver elever første gang vurderet i forhold til deres parathed til en ungdomsuddannelse. Fra 16. januar begynder den enkelte skole at orientere unge og forældre om uddannelsesparathedsvurderingen.

Det er vigtigt at understrege, at der i 8. klasse er tale om en foreløbig vurdering!

Først i 9. eller 10. klasse bliver den endelige uddannelsesparathed afgjort. Det er den enkelte skole, der orienterer unge og forældre om vurderingen.

Uanset parathedsvurderingen, så er målet, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse! Det er vejen frem imod en ungdomsuddannelse, der afhænger af parathedsvurderingen.

Har du spørgsmål til en ungs uddannelsesparathedsvurdering, er det i første omgang skolen du skal tage kontakt til.

 • Hvad betyder det for unge i 8. klasse?

 • Uddannelsesparat

  Når en ung i 8. klasse bliver vurderet uddannelsesparat, så betyder det rent praktisk, at det i høj grad er den unge og forældre, der selv skal finde informationer om ungdomsuddannelser. Ligeledes vil et eventuelt individuelt behov for vejledning skulle opfyldes via eVejledning.

 • Ikke uddannelsesparat

  Når en ung i 8. klasse bliver vurderet ikke uddannelsesparat, så betyder det, at unge og forældre får ret til individuel vejledning fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der vil blive tale om en koordineret indsats mellem skole, hjemmet og UU. Den unge kan f.eks. blive tilbudt ekstra undervisning, særlige praktikker eller andet, som vurderes at kunne bidrage til, at den unge i 9. klasse bliver vurderet uddannelsesparat. De indsatser, der skal foretages skal indgå i en handlingsplan.

 • Hvad betyder det for unge i 9. og 10. klasse?

 • Udannelsesparat

  Det er målet at størstedelen af unge efter 9. eller 10. klasse er uddannelsesparate. 
  Unge der er vurderet uddannelsesparate kan via optagelse.dk søge om optagelse på den type ungdomsuddannelse, de er vurderet parate til. Husk der skal ansøges inden 1. marts.

  www.optagelse.dk/ungdom

 • Ikke uddannelsesparat

  Er en ung vurderet ikke-uddannelsesparat til en ønsket ungdomsuddannelse, skal handlingsplanen revideres. Hvis baggrunden for vurderingen skyldes et lavt fagligt niveau, skal den målrettede indsats intensiveres med det formål, at eleven kan gennemføre afgangsprøven med tilfredsstillende resultat.

  Ikke uddannelsesparate unge har mulighed for, at få prøvet deres parathedsvurdering hos en ungdomsuddannelse. Det er dog op til den enkelte ungdomsuddannelse at vurdere, hvorvidt den unge kan blive optaget. Denne afgørelse er endelig.

Nyttige Links